احترام به محتوای تولید شده توسط دیگران, نوشته های من

فرهنگ احترام به محتوای تولید و ارائه شده توسط دیگران

پیش نوشت: این نوشته را حدود یک سال پیش، یعنی یازدهم آبان ۹۵ منتشر کرده بودم. اما فکر کردم محتوای آن، به محتوای نوشته ی اخیرم، یعنی: قصه‌های شهرزاد (۱۶): همه چیز، از آن درس زیبای انشاء شروع شد؛ نزدیک است. برای همین تصمیم گرفتم یک بار دیگر، آن را منتشر کنم.   ***** مدتی است… ادامه مطلب فرهنگ احترام به محتوای تولید و ارائه شده توسط دیگران

احترام به محتوای تولید شده توسط دیگران, قصه های شهرزاد

قصه‌های شهرزاد (۱۷): همه چیز، از آن درس زیبای انشاء شروع شد

چهار قاضی در دادگاه حضور داشتند که یکی از آنها درجایگاه رییس دادگاه و سه تای دیگر در جایگاه هیئت منصفه نشسته بودند. متهم در جایگاه خود ایستاده بود و با نگاهی نگران و وحشت زده به دادستان چشم دوخته بود که با حالتی مصمم و با صدایی رسا، پی در پی جرم‌هایی که او مرتکب شده بود… ادامه مطلب قصه‌های شهرزاد (۱۷): همه چیز، از آن درس زیبای انشاء شروع شد