مداد رنگی

پروژه مداد رنگی؛ مجموعه ای از تصمیم‌ها و اقدام‌هایی است که قصد دارم در راستای یک هدف بزرگ تر، در زمان‌های معین، و در قالب میکرو اکشن‌هایی به موازات هم، و یا یکی پس از دیگری عملی کنم.

می‌خواهم در این صفحه، میکرواکشن‌ها، و همچنین آموخته‌ها، تجربه‌ها، مشکلات و چالش‌ها، فرآورده‌ها و یا دستاوردهایی که طی گام برداشتن در مسیرِ این پروژه با آنها روبرو می‌شوم را ثبت کنم.

شاید این تجربیات، به دردِ شما هم بخورند.

میکرو اکشن‌ها:

میکرواکشن ۱. کانال مداد رنگی

تم کلی این کانال، حول محورهای زیر می‌چرخد:

*(موضوعات محوری و اصلی تر): #تاریخچه_نوشت_افزارها  #لذت_نوشت_افزارها  #لذت_کاردستی

*(موضوعات اصلی): #دقایقی_با_کتاب  #لذت_کتابخوانی  #لذت_نوشتن

*(موضوعات فرعی): #لذت_موسیقی – #شگفتیهای_طبیعت  #داستانهای_مداد_رنگی – #مدادرنگی_نوشت – #نکته‌های_موردعلاقه

میکرواکشن ۲. نشانک‌های کتاب و کاردستی‌های دیگر

میکرواکشن ۳. ربات مداد رنگی

میکرواکشن ۴. راه اندازی فروشگاه ربات مداد رنگی

که در قالب یک ربات ارائه می‌شود. شما می‌توانید کاردستی‌ها را در آنجا ببینید و هر کدام را دوست داشتید برای خودتان، یا برای هدیه دادن به دوست عزیزی سفارش بدهید.

میکرواکشن ۵. طرح مداد رنگی

میکرواکشن ۶. تهیه و تدوین فایل «آشنایی با مداد رنگی»

میکرواکشن ۷. ارسال اولین هدیه ی «طرح مداد رنگی»

میکرواکشن ۸. راه اندازی سایت و فروشگاه دیجیتال مداد رنگی

*****

دستاوردها و فرآورده‌ها:

۱. با مدیریت کانال تلگرام، خود را مهمانِ مخاطبم احساس میکنم

۲. فهرستِ نبایدها

۳. داستانهای مداد رنگی

۴- فایل آشنایی با مداد رنگی

*****

مشکلات و چالش‌های این مسیر:

  1. فیلتر شدن تلگرام و عدم امکان استفاده از ربات فروش گاهی مداد رنگی