نوشته‌ها و کارهای دوستان متممی

نوشته‌های دوستان متممی

۱ ۲ ۳

معرفی برخی کتاب‌ها و محصولات و کارهای ارزشمندی که حاصل تلاش دوستان من است:

متمم – (محمدرضا شعبانعلی)

کتاب پیچیدگی و سیستمهای پیچیده – (محمدرضا شعبانعلی)

رادیو مذاکره – (محمدرضا شعبانعلی)

رادیو متمم – (محمدرضا شعبانعلی)

باراست – (علی کریمی)

خدمت از ما – (حمید طهماسبی)

کتاب بیست گفتار فروش و بازاریابی – (علیرضا داداشی)

رادیو کار نکن – (امین آرامش)

کتاب ۱۰ اشتباه رایج شغلی – (امین آرامش)

کتاب قدرت نوشتن – (شاهین کلانتری)

کتاب «چرا باید زیادتر حرف بزنیم؟» – (شاهین کلانتری)

مدرسه نویسندگی – (شاهین کلانتری)

رادیو کتاب – (یاور مشیرفر)

باشگاه محتوا – (یاور مشیرفر)

پادکست‌های ویژه – (یاور مشیرفر)

کتاب سئو محتوا – (حمید طهماسبی)

کتاب تجربه کاربر و نرخ تبدیل – (حمید طهماسبی)

رادیو سرپرست فروش – (حسن کشاورز)

کتاب شعر «قرص ماه» – (نجمه عزیزی)

کتاب فصل تحصیلی ما – (نجمه عزیزی)

همپا – (سینا آقااحمدی)

تسلط دائمی بر زبان انگلیسی – (هیوا)