آنچه یک روز جدیدِ دیگر به من آموخت

آنچه یک روز جدیدِ دیگر به من آموخت: ترول ها، حتی ارزش خوانده شدن هم ندارند

  مدتی هست که کامنتهایی را، به محض اینکه تشخیص میدهم از طرف ترول ها برایم ارسال شده است – و عموماً هم مضمونِ آنها، حول متممِ عزیزمان می چرخد – بدون اینکه کامل و تا انتها بخوانم و بخواهم لحظاتی از وقت باارزشم را صرفِ آنها کنم، و همچنین به حرفهای بی ارزش و… ادامه مطلب آنچه یک روز جدیدِ دیگر به من آموخت: ترول ها، حتی ارزش خوانده شدن هم ندارند