با خواندن کتاب، زندگی خود راتغییر دهیم, نوشته های من

گوسفندنگری به خواندنِ کتاب

خواندن کتاب، یکی از بهترین و مفیدترین فعالیت هایی است که می تواند در زندگیِ هریک از ما، جایی داشته باشد. همه ی ما کم و بیش این را می دانیم و از اینکه چنین فعالیت مفیدی، بخشی از زندگی مان را به خود اختصاص دهد راضی و خشنودیم. اما براستی ما واقعاً چقدر یک… ادامه مطلب گوسفندنگری به خواندنِ کتاب

توسعه مهارت هاي فردي, نوشته های من

تمِ امسال من: تغییر

در پایانِ سال گذشته و پیش از آغازِ سال جدید، به این فکر میکردم که می خواهم سال جدید برایِ من چه سالی باشد؟ می خواهم سال ۹۷، برایم – بیش از هر چیز دیگری – چه نامی، و چه معنایی داشته باشد؟ سپس با توجه به افکار و دغدغه هایی که در سرم چرخ… ادامه مطلب تمِ امسال من: تغییر