آرامش در زندگي

چرا انسان احساس تنهایی می‌کند؟

چرا انسان احساس تنهایی می‌کند؟ اگر احساس تنهایی می‌کنید، باید بدانید که این، با تنها بودن فرق دارد. احساس تنهایی احساس ناخوشایندی که ممکن است با آن که آدمی‌در جمع آدم‌های دیگری باشد اما باز خودش را از جمع، جدا و تنها احساس می‌کند. تجربه ی تنهایی، تجربه ی است جهانی و در تمامی‌فرهنگ‌ها رخ… ادامه مطلب چرا انسان احساس تنهایی می‌کند؟