احترام به محتوای تولید شده توسط دیگران, قصه های شهرزاد

قصه های شهرزاد (۱۶): همه چیز، از آن درس زیبای انشاء شروع شد

چهار قاضی در دادگاه حضور داشتند که یکی از آنها درجایگاه رییس دادگاه و سه تای دیگر در جایگاه هیئت منصفه نشسته بودند. متهم در جایگاه خود ایستاده بود و با نگاهی نگران و وحشت زده به دادستان چشم دوخته بود که با حالتی مصمم و با صدایی رسا، پی در پی جرم هایی که او مرتکب شده… ادامه مطلب قصه های شهرزاد (۱۶): همه چیز، از آن درس زیبای انشاء شروع شد