درخششي از نور يك كتاب

درخششی از نور یک کتاب (شازده کوچولو)

درخششی از نور یک کتاب (شازده کوچولو) … اگر این جزئیات را درباره سیاره استروئید  بی-۶۱۲ برای تان نقل کردم و شماره اش را نیز برای تان فاش ساختم، به خاطر بزرگساالان است. آخر بزرگسالان شیفته ارقام و اعدادند! هنگامی‌که درباره دوست جدیدی با آنها صحبت می‌کنید، آنها هرگز سوالاتی درباره نکات اساسی از شما… ادامه مطلب درخششی از نور یک کتاب (شازده کوچولو)