درخششي از نور يك كتاب

درخششی از نور یک کتاب (شازده کوچولو)

درخششی از نور یک کتاب (شازده کوچولو) … اگر این جزئیات را درباره سیاره استروئید  بی-۶۱۲ برای تان نقل کردم و شماره اش را نیز برای تان فاش ساختم، به خاطر بزرگساالان است. آخر بزرگسالان شیفته ارقام و اعدادند! هنگامی‌که درباره دوست جدیدی با آنها صحبت می‌کنید، آنها هرگز سوالاتی درباره نکات اساسی از شما… ادامه مطلب درخششی از نور یک کتاب (شازده کوچولو)

مطالب الهام بخش, چه می توان کرد؟

غم از دست دادن دوست

چگونه با غم از دست دادن یک دوست، کنار بیاییم؟ کنار اومدن با غم از دست دادن یک دوست، هرگز آسون نیست. نگه داشتن حس آرامش و حفظ خاطره اون دوست، از عناصر اصلی در روند دوران غم و اندوهه. بپذیر که این، زمان سختی در زندگیت خواهد بود، اما مطمئن باش که تو میتونی… ادامه مطلب غم از دست دادن دوست