درخششي از نور يك كتاب

درخششی از نور یک کتاب (الف)

درخششی از نور یک کتاب (الف) “رئیس کسی برایش آزمونی تعیین می‌کند: اگر تمام شب را در قله کوه سر کند، جایزه بزرگی می‌گیرد. اگر نتواند باید مجانی کار کند. بقیه داستان از این قرار است: علی وقتی مغازه را ترک کرد، حس کرد باد بسیار سردی می‌وزد و تصمیم گرفت از بهترین دوستش آیدی… ادامه مطلب درخششی از نور یک کتاب (الف)

**اگر دوست داشتید، می توانید این نوشته را با دوستانتان به اشتراک بگذارید**
Share
عشق

عشق از نگاه جبران خلیل جبران

 عشق از نگاه جبران خلیل جبران آنگاه المیترا گفت : با ما از عشق سخن بگوی. پیامبر سر برآورد و نگاهی به مردم انداخت و سکوت و آرامش مردم رافرا گرفته بود.  سپس با صدایی ژرف و رسا گفت: هرزمان که عشق اشارتی به شما کرد در پی او بشتابید، هر چند راه اوسخت و ناهموار… ادامه مطلب عشق از نگاه جبران خلیل جبران

**اگر دوست داشتید، می توانید این نوشته را با دوستانتان به اشتراک بگذارید**
Share
مطالب الهام بخش, چه می توان کرد؟

غم از دست دادن دوست

چگونه با غم از دست دادن یک دوست، کنار بیاییم؟ کنار اومدن با غم از دست دادن یک دوست، هرگز آسون نیست.  نگه داشتن حس آرامش و حفظ خاطره اون دوست ، از عناصر اصلی در روند دوران غم و اندوهه. بپذیر که این، زمان سختی در زندگیت خواهد بود، اما مطمئن باش که تو… ادامه مطلب غم از دست دادن دوست

**اگر دوست داشتید، می توانید این نوشته را با دوستانتان به اشتراک بگذارید**
Share
اوشو, عشق

دوستی، ثمره نهایی عشق است

دوستی، ثمره نهایی عشق است عشق به دلیل وجود احساسات و هیجانات در آن، به گونه ای زمینی است، ولی دوستی، پاک و خالص و روحانی است. در صورتی که عشق در مسیر درست پیشرفت کند تبدیل به دوستی می‌شود ولی اگر در مسیر اشتباه پیش رود تبدیل به کینه و دشمنی خواهد شد. عشق… ادامه مطلب دوستی، ثمره نهایی عشق است

**اگر دوست داشتید، می توانید این نوشته را با دوستانتان به اشتراک بگذارید**
Share