شعر و ادب

ذهن ما باغچه است (شعری از مجتبی کاشانی)

ذهن ما زندان است ما در آن زندانی قفل آن را بشکن در آن را بگشای و برون آی از این دخمه ی ظلمانی نگشایی گل من خویش را حبس در آن خواهی کرد همدم جهل در آن خواهی شد همدم دانش و دانایی محدوده ی خویش و در این ویرانی همچنان تنگ نظر می… ادامه مطلب ذهن ما باغچه است (شعری از مجتبی کاشانی)

آرامش در زندگي, افكار مثبت, مطالب الهام بخش

دیدگاه ذهنی تا چه حد مهم است؟

دیدگاه ذهنی شما عامل کلیدی و مهمی‌است گه ممکن است افراد را به سوی شما جذب کند یا باعث دوری آنان شود، با توجه به این که آیا دیدگاه شما مثبت است یا منفی. در این میان، شما تنها فردی هستید که می‌توانید تصمیم بگیرید کدام وضعیت رخ دهد. دیدگاه ذهنی عامل مهمی‌در حفظ سلامت… ادامه مطلب دیدگاه ذهنی تا چه حد مهم است؟