مطالب الهام بخش

قانون رشد و پیشرفت از طریق تغییر (۳) (ناپلئون هیل)

قانون رشد و پیشرفت از طریق تغییر (۳) (ناپلئون هیل) قانون رشد و پیشرفت از طریق تغییر، اولین معجزه ی زندگی در قسمت اول این نوشته، قانون رشد و پیشرفت از طریق تغییر (۱) (ناپلئون هیل)، با هم خواندیم که ناپلئون هیل از «قانون تغییر» به عنوان اولین معجزه ی زندگی نام می‌برد و آن… ادامه مطلب قانون رشد و پیشرفت از طریق تغییر (۳) (ناپلئون هیل)

**اگر دوست داشتید، می توانید این نوشته را با دوستانتان به اشتراک بگذارید**
Share
مطالب الهام بخش, نوشته های من

چقدر به قدرت افکار و کلمات خود معتقدید؟

چقدر به قدرت افکار و کلمات خود معتقدید؟ آیا باور می‌کنید که سرنوشت شما می‌تواند تا حد زیادی در دست افکار و کلماتی باشد که هر روز یا هر لحظه انتخاب می‌کنید؟ باورش حتی اگر هم برای شما سخت باشد؛ اما این می‌تواند یک واقعیت باشد که زندگی ما تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر این دو موضوع قرار دارد. این… ادامه مطلب چقدر به قدرت افکار و کلمات خود معتقدید؟

**اگر دوست داشتید، می توانید این نوشته را با دوستانتان به اشتراک بگذارید**
Share
با خواندن کتاب، زندگی خود راتغییر دهیم, مطالب الهام بخش

مروری بر ۷ عادت مردمان موثر (استیون کاوی)

مروری بر ۷ عادت مردمان موثر (استیون کاوی) در نوشته ی قبل، با کتاب «۷ عادت مردمان موثر» نوشته ی «استیون کاوی» آشنا شدیم. حالا در این نوشته، با همدیگر مروری سریع بر این هفت عادت خواهیم داشت، و مسلماً برای آشنایی بیشتر با هر کدام از این هفت عادت و دستیابی به مدلی که بتواند به… ادامه مطلب مروری بر ۷ عادت مردمان موثر (استیون کاوی)

**اگر دوست داشتید، می توانید این نوشته را با دوستانتان به اشتراک بگذارید**
Share
افكار مثبت, مطالب الهام بخش

زنجیره را نشکنید!

زنجیره را نشکنید! در زندگی همه ی ما چیزهایی وجود دارد که دلمان می‌خواهد تغییر کند. چه یک عادت مخرب باشد، و یا هر چیز دیگر … ما دلمان می‌خواهد چیزهایی را که دیگر خدمتی به ما نمی‌کنند یا باعث بیچارگی و استیصال در ما می‌شوند را از میان ببریم. اگر شما هم دلتان می‌خواهد که… ادامه مطلب زنجیره را نشکنید!

**اگر دوست داشتید، می توانید این نوشته را با دوستانتان به اشتراک بگذارید**
Share