افكار مثبت, مطالب الهام بخش, نوشته های من

شما دنیا را چگونه می‌بینید؟

شما دنیا را چگونه می‌بینید؟ دنیا در نگاه شما چگونه است؟ پر از سختی؟ پر از درد و رنج؟ پر از محدودیت؟ دنیا را محلی می‌بینید که به اجبار در آن به دنیا آمده اید و بایستی چند صباحی را در آن به سر  ببرید به امید روزی که نفس‌های آخر، مرگ را به ما پیشکش کند.… ادامه مطلب شما دنیا را چگونه می‌بینید؟