نوشته های من, چه می توان کرد؟

برای قربانیان زلزله چه می‌توان کرد؟

زلزله ی کرمانشاه را دیشب بسیاری از ما در نقاط مختلف ای از ایران، بسته به فاصله ی محل سکونت مان تا این منطقه، با لرزشهایی کوچک و بزرگ حس کردیم. اما امروز، با تصاویر و خبرهای ناگواری که از هم وطنان آسیب دیده مان، به چشم و گوش مان رسید؛ لرزشی بزرگ تر قلب… ادامه مطلب برای قربانیان زلزله چه می‌توان کرد؟

نوشته های من, چه می توان کرد؟

چه می‌توان کرد؟ (مشکل کم آبی)

چه می‌توان کرد؟ (مشکل کم آبی) مشکل کم آبی . مشکلی که با شروع فصل گرما بیشتر هم خواهد شد و بسیاری از هموطنانمان، مخصوصا آنهایی که در روستاها زندگی می‌کنند را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. آنقدر که شاید در روز فقط نیم ساعت به آب دسترسی داشته باشند. حالا خودتان تصور کنید… ادامه مطلب چه می‌توان کرد؟ (مشکل کم آبی)