افكار مثبت, با خواندن کتاب، زندگی خود راتغییر دهیم

با خواندن کتاب، زندگی خود را تغییر دهیم (۷ عادت مردمان موثر)

با خواندن کتاب، زندگی خود را تغییر دهیم (۷ عادت مردمان موثر)   The main thing is to keep the main thing the main thing Stephen R. Covey در بخش قبلی، با کتاب «انسان در جستجوی معنا» اثر «ویکتور فرانکل» آشنا شدیم که اگر هنوز آن نوشته را نخوانده اید، در لینک زیر می‌توانید سری به آنجا… ادامه مطلب با خواندن کتاب، زندگی خود را تغییر دهیم (۷ عادت مردمان موثر)

درخششي از نور يك كتاب, عشق

درخششی از نور یک کتاب (کویر)

درخششی از نور یک کتاب (کویر)  دوست داشتن برتر از عشق است. عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصلها و عبور سالها بر آن اثر می‌گذارد، اما دوست داشتن در ورای سن و مزاج زندگی می‌کند و بر آشیانه بلندش روز و روزگار را دستی نیست. عشق جنون است و جنون چیزی جز… ادامه مطلب درخششی از نور یک کتاب (کویر)

درخششي از نور يك كتاب, مطالب الهام بخش

درخششی از نور یک کتاب (زنده باد خودم)

درخششی از نور یک کتاب (زنده باد خودم) دستیابی به صداقت راستین با خود بالاتر از هر چیز: با خویشتن خویش صادق باش، و در پی آن، همان گونه که شب، روز را در پی است، نخواهی توانست هیچ کس را بفریبی. از سخنان پولونیوس به لائرش هملت، قسمت اول، پرده سوم با خویشتن خویش… ادامه مطلب درخششی از نور یک کتاب (زنده باد خودم)

درخششي از نور يك كتاب

درخششی از نور یک کتاب (کویر)

درخششی از نور یک کتاب (کویر) شگفتا! وقتی که بود نمی‌دیدم، وقتی می‌خواند نمی‌شنیدم. وقتی دیدم که نبود. وقتی شنیدم که نخواند …! چه غم انگیز است که وقتی چشمه ای سرد و زلال، در برابرت می‌جوشد و می‌خواند و می‌نالد، تشنه آتش باشی و نه آب، و چشمه که خشکید، چشمه که از آن… ادامه مطلب درخششی از نور یک کتاب (کویر)

درخششي از نور يك كتاب

درخششی از نور یک کتاب (رزم آور نور-۱)

درخششی از نور یک کتاب (رزم آور نور-۱) رزم آور نور شکست را می‌شناسد. شکست را بی ارزش نمی‌انگارد و نمی‌گوید: “خوب، این موضوع خیلی مهم نیست” یا “راستش را بگویم، خیلی هم دلم نمی‌خواست موفق شوم”. او شکست را چون شکست می‌پذیرد، بی آن که بکوشد آن را به پیروزی مبدل کند. تلخی زخم… ادامه مطلب درخششی از نور یک کتاب (رزم آور نور-۱)