دانستنی های شگفت انگیز, مطالب الهام بخش, نوشته های من

چرخه دمینگ (PDCA) برای چرخاندن رو به جلوی چرخ زندگی

در بسیاری از پروژه‌ها یا حوزه‌های تخصصی مثل مدیریت یا صنعت یا حتی در حرفه یا در شغل، با بسیاری از مدل‌ها و نظریه‌ها و تکنیک‌های مختلفی آشنا می‌شویم؛ که اگر کمی‌هوشمندانه تر به آنها نگاه کنیم، و سعی کنیم استراتژیک فکر کنیم؛ متوجه می‌شویم که به کمک آنالوژی، میتوانیم از بسیاری از آنها، به نوعی… ادامه مطلب چرخه دمینگ (PDCA) برای چرخاندن رو به جلوی چرخ زندگی