شعر و ادب

باز هم فرازی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

باز هم فرازی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الهی از سه چیز که دارم در یکی نگاه کن: اوّل بیخودی که جُز تو را از دل نخاست، دوّم تصدیقی که هر چه گفتی گفتم راست. سوّم چون با ذکرم خاست، دل و جان جُز تو را نخواست. الهی از دو دعوی به زینهارم و… ادامه مطلب باز هم فرازی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

شعر و ادب

از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری بر دردِ گنه هزار فریاد کنم هر روز من از روز پسین یاد کنم از رحمت او خاطر خود شاد کنم از ترس گناه خود شوم غمگین باز  الهی چه یاد کنم که خود همه یادم، من خرمن نشان خود فرا باد دادم، یاد کردن کسب است و فراموش… ادامه مطلب از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری