داستان های واقعی الهام بخش٬, مطالب الهام بخش

داستان‌های واقعی الهام بخش (ناپلئون هیل)

“یک فرد با گرایش به نگرش ذهنی مثبت، می‌تواند اهداف بزرگ و متعالی را نشانه گرفته و برای دستیابی به آنها به طور مداوم تلاش کند.”  ناپلئون هیل ناپلئون هیل، از اولین طرفداران تفکر ذهنی مثبت، دارای پرفروشترین کتاب‌ها در این حوزه، مشاور چند رییس جمهور و سخنرانی انگیزشی بود و امروزه الهام بخش میلیونها انسان در سراسر… ادامه مطلب داستان‌های واقعی الهام بخش (ناپلئون هیل)

آرامش در زندگي, افكار مثبت, مطالب الهام بخش

دیدگاه ذهنی تا چه حد مهم است؟

دیدگاه ذهنی شما عامل کلیدی و مهمی‌است گه ممکن است افراد را به سوی شما جذب کند یا باعث دوری آنان شود، با توجه به این که آیا دیدگاه شما مثبت است یا منفی. در این میان، شما تنها فردی هستید که می‌توانید تصمیم بگیرید کدام وضعیت رخ دهد. دیدگاه ذهنی عامل مهمی‌در حفظ سلامت… ادامه مطلب دیدگاه ذهنی تا چه حد مهم است؟