در پیچ و خم‌های زندگی

پیچ و خم اول)

زندگی را در نگاهی انتزاعی، مانند یک راه نسبتاً مستقیم می‌بینم که در اکثر اوقات با اطمینان از آنچه که هستیم و آنچه که می‌خواهیم باشیم، در حال پیمودن آن هستیم.

چیزهایی که آموخته ایم و تجاربی که پشت سر گذاشته ایم، همه به ما کمک می‌کنند تا این راه را کم و بیش، با اطمینان و بدون چالش عجیبی بپیماییم.

اما گاه لحظاتی در زندگی پیش می‌آید که گویی در میانه ی این مسیر؛ گردنه ای عجیب و پیچ در پیچ، بر سر راه مان قرار میگیرد.

گردنه ای که هیچ، انتظارش را نداشتیم.

در آن زمان است که حس می‌کنیم تمام تجاربمان، تمام دانسته‌هایمان و تمامی‌آموخته‌هایمان، تمام آنچه که دوست داریم باشیم و تمام آنچه که دوست داریم نباشیم؛ در پیچ و خم این گردنه، ما را به چالش‌های عجیب و نفس گیری کشانده اند.

و اگر مراقب نباشیم و در کشاکش این مبارزه، مغلوب پیچ‌های غیرمنتظره ی این گردنه شویم، شاید حتی راه مان را نیز گم کنیم.

و آنگاه، به ناچار، در راه جدیدی گام برمی‌داریم که آن نیست و آن نبوده که ما می‌خواستیم.

در پیچ و خم‌های زندگی

پیچ و خم دوم)

گاه، در مسیر روشن و آفتابی یک دوستی، یک رابطه، یک آشنایی؛ ناگاه پیچ و خم‌هایی، انسان را تنها و ناباورانه، در مسیری سرد و پر از مه قرار میدهند.

که در آن، نه هیچ می‌توان دید و نه هیچ می‌توان شنید و نه هیچ می‌توان گفت و نه هیچ می‌توان حس کرد.

آنهایی که این پیچ و خم‌ها را تجربه کرده اند، می‌گویند پیمودن این مسیرِ پیچ در پیچ و پر از مه، چندان آسان نیست.

و آدم گاهی، در میانه ی این راه، سخت دلش می‌گیرد و از رفتن باز می‌ماند.

شاید در این لحظات، باید یادمان نرود و به یاد آوریم که زندگی، نمی‌تواند همیشه همان مسیر مستقیم و روشن و بی پیچ و خم باشد.

شاید باید بدانیم که بدون این پیچ و خم‌ها؛ زندگی، اصلاً زندگی نیست.

و شاید بهتر باشد تا به جای دلگیر شدن از این پیچ و خم‌های پر از مه، عبور از آن‌ها را بیاموزیم و بکوشیم تا راه خود را گم نکنیم.

**اگر دوست داشتید، می توانید این نوشته را با دوستانتان به اشتراک بگذارید**
برگه‌ها :1234567...496»
Toggle This
  • جملاتی کوتاه، برای اندکی تامل

    خواندن زندگينامه ی يك فيلسوف به جاي مطالعه ي آثارش، مانند ناديده گرفتن يك نقاشي، و توجه به ساخت قاب آن است. (آرتور شوپنهاور)

  • همراهان يك روز جديد، به تازگي پسنديده اند

  • به دنبال كدام نوشته ها مي گرديد؟