افكار مثبت, عشق, مطالب الهام بخش

زندگی تو – قصه ی تو

زندگی تو – قصه ی تو

تو خودت قصه ی زندگی ات را خلق می‌کنی. خوب، در مورد خودت چه قصه ای می‌گویی؟

آیا بر این باور هستی که کارهایی را می‌توانی انجام دهی و کارهایی را نمی‌توانی؟ این است قصه ای که در مورد خودت تعریف می‌کنی؟

چون این قصه حقیقت ندارد. به حرف کسی که می‌گوید تو کمتر از فردی دیگر هستی، گوش نکن. به حرف کسی که می‌گوید تو از بعضی جهات محدود هستی، گوش نکن. به حرف کسی که می‌گوید تو کاری را که دوست داری نمی‌توانی برای امرار معاش انجام دهی، گوش نکن. به حرف کسی که می‌گوید تو به اندازه ی بزرگ ترین افراد بشر که زیسته اند قدر و ارزش نداری، گوش نکن. به حرف کسی که می‌گوید تو نمی‌توانی هرآنچه دوست داری داشته باشی، یا هر کاری را که دوست داری انجام بدهی، گوش نکن.

اگر این حرف‌ها را باور کنی، در واقع خودت را در قید و بند نگه می‌داری. اما از همه مهم تر، این واقعیت ندارد. هیچ چیزی نیست که برایت خوب نباشد، یا هر چیز خوبی واقعیت دارد.

نیروی عشق بیان می‌کند: :هرآنچه اهدا کنی، همان را دریافت می‌کنی.”

نیروی عشق می‌گوید: “برای هرآنچه می‌خواهی باشی، انجام دهی یا داشته باشی، عشق اهدا کن و در عوض همان را دریافت می‌کنی.”

تو همین طور که هستی، فردی لایق و شایسته ای. تو همین حالا هم به حد کافی خوب هستی.

اگر احساس می‌کنی کاری انجام داده ای که درست نبوده است، آگاه باش که فهم و پذیرش آن از نظر قانون جذب حکم چشم پوشی را دارد.

راندا برن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *